Hem
Nyheter
Föreningen
Boende
Kalender
Länkar
Frågor & Svar
Sök
Styrelse Login
Kaplan-bladet
Bra att veta om föreningen

Föreningen
Föreningen är en "äkta förening".
Med äkta förening avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.
Föreningen är en HSB-förening.
Inträdesavgift på ca 500 kr löses i HSB och medlemsavgift om 250 kr/år betalas av föreningen och ingår i avgiften.

Organisationsnummer?
716415-3574

Form?
Bostadsrättsförening = ekonomisk kooperativ förening. Saknar avdragsrätt för moms. Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Förutom föreningens medlemsstyrelse representeras HSB Umeå och HSB Umeå styrelse av en ordinarie styrelseledamot samt suppleant.

När bildades föreningen?
Den bildades av HSB 1988.

Vad äger föreningen?
Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar byggnader och mark inom området Kaplanen 1 i Umeå.

Adresser?
Fastigheten omfattar följande 12 hus: 
hus 1: Vgr 76-80, hus 2: Vgr 68-74, hus 3: Vgr 62-66, hus 4: Vgr 54-60, hus 5: Vgr 48-52, hus 6: Vgr 40-46, föreningslokal 38, hus 7: Vgr 32-36, hus 8: Vgr 24-30, hus 9: Vgr 18-22, hus 10: Vgr 10-16, hus 11: Vgr 2-8

Adress till föreningen:
Brf Kaplanen
Box 14
901 02 Umeå

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 39 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt.

Lokaler?
Inom fastigheten finns en föreningslokal.

Lägenhetsfördelning? 
12 st av lägenheterna är 2RoK.
12 st av lägenheterna är 3RoK.
Övriga 15 lägenheterna är av radhustyp.

Webbsida? 
www.kaplanen.se

Ekonomisk plan?
1988

Fastighetens byggår - färdigställande år?
1989

Fastighetens värdeår?
1988

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Måste man bo i lägenheten man är innehavare av?
Ja, Föreningen ställer krav på att lägenheten till minst 50% ska innehas av person/er som är bosatta i lägenheten. Om det kan antas att en köpare inte har för avsikt att bosätta sig i lägenheten kan styrelsen neka medlemskap. Om lägenheten bebos självständigt av annan person än innehavaren måste innehavaren ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos styrelsen.

Vad gör man om något i lägenheten gått sönder eller inte fungerar?
Omedelbar felanmälan till HSB Umeå. Det är innehavarens skyldighet att skyndsamt felanmäla eller på annat sätt åtgärda fel som uppkommit i bostaden. Observera att föreningen har avtal med HSB Umeå om gratis småreparationer som kan utföras på 15 minuter eller mindre t ex kärvande lås.


Inre underhållsfond? 
Ingen avsättning görs i dag. Gammla avsättningar finns kvar.

Uppvärmning?
Fjärrvärme (ingår i avgiften).

Vatten?
Kallt och varmt vatten (ingår i avgiften).

El?
Varje lägenhet har egen mätare med eget abonemang hos valfri leverantör.

Garage? 
Ja (ingår i avgiften).

Bostadsrättstillägg i försäkringen?  
Ja (ingår i avgiften).
Leverantör - Länsförsäkringar
Boende behöver egen hemförsäkring.

Kabel TV?
Ja. (Grundutbud ingår i avgiften).
Leverantör - ComHem

Bredband?
Ja. 100 Mbit fiber (ingår i avgiften).
Leverantör - T3

Brandvarnare?
Lägenheterna är inte försedda med brandvarnare.
Rekomenderas att boende skaffar egna.

Förvaltning?
1. Ekonomi - HSB Umeå 
2. Överlåtelser & pantförskrivningar - HSB Umeå
3. Teknisk förv. - HSB Umeå

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften?
1. Gemensamhetslokal. Fri bokning klockan 7-23.
2. Bastu. Fri bokning klockan 7-23.
3. Miljörum - 1 styck. Källsortering för alla fraktioner inkl matavfall.
4. Trädgårdsredskap. Finns i garageport 11 på den nedre parkeringen.
5. Teknisk fastighetsjour vid små jobb. Max 15 min.

Parkering?
8 st parkeringar med motorvärmaruttag för uthyrning samt 8 st gästparkeringar,
kölista på parkerningar.

Underhåll och reparationer? 
* Fjärrvärme intallerat 2006.
* Termostater bytta 2006.
* Lågenergi belysning 2008.
* Motrvärmaruttag 2010.
* Staket 2012.
* Utemiljö 2012.
* Uppgradering bredbandsnät 2013
* Föreningslokal, Bastu 2015.
* Yttre underhåll av fasader 2014.
* Målning 2015.
* Byte av ventilationsaggregat 2015

Avgift?
Avgiften sänktes den 1 januari 2016. Före det så var den oförändrad från den 1 januari 2012
Vad det gäller ev. framtida höjningar av taxeringsvärdena så följer vi utvecklingen nogsamt.

Kontakta alltid vicevärden angående:
1. Lägenhetens andelstal.
2. Lägenhetens yta - uppmätt 1989.
3. Överlåtelsehandlingar,  in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten.
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm.
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde
8. Inre (lägenhets-)fond (reparationsfond).

Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering behöver fyra-fem veckor.

Ut- och inflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

UC?
Ja

Hembud?
Nej

Överlåtelseavgift?
Ja, 2,5% av basbeloppet.
Betalas av säljaren.

Pantsättningsavgift?
Ja, 1% av basbeloppet.
Betalas av pantsättaren.

Styrelsemöten?
Se hemsidans kalendarium.
Utskriftsvänlig sida
www.kaplanen.se
Provided by Webforum