Föreningslokal

Bokning.

Bokning görs på tavlan vid dörren. Det är endast tillåtet att boka max 24 timmar i följd.  
Regler finns anslagna vid bokningslistan.
 
• Uthämtning av nyckel.

Nycklar finnas att låna hos:

Catharina Åhgren VG 34

Magnus Kollberg VG 66

Leif Hedman VG 62

Tänk på att låna nyckeln i tid.

Trivsel.

Självklart gör man rent och snyggt efter sig och lämnar t ex inte sopor eller skräp på golvet.