Styrelsen

 

• Kaplanens styrelse.

Denna styrelse valdes på föreningens årsstämma 2019

Ledamöter 

Ordförande Magnus Westin Vänskapsgränd 34 E-post
V ordförande Lars Nyberg Vänskapsgränd 18  E-post
Sekreterare Thomas Sandström Vänskapsgränd 32 E-post
Ledamot Therese Ström Vänskapsgränd 80 E-post
V sekreterare KennethWikström Vänskapsgränd 10 E-post
HSB ledamot  Lars Elinge  

Suppleanter

Föreningen  Håkan Almqvist Vänskapsgränd 20  
HSB  utses vid behov