Miljörum

Hushållsavfall.

UMEVA sköter hämtningen av hushållsavfall som läggs i de gröna kärlen samt matavfall som sorteras i bruna kärl. För avfall i de gröna kärlen betalar vi per kilo, varje kilo som sorteras rätt ger ekonomiska och miljömässiga vinster.

• Källsortering.

IL Recycling sköter hämtningen av återvinningsbart material. För detta betalar vi en fast månadskostnad.
Vid kärlen finns tydliga skyltar och med olika färger på locken för olika typer av material. 

Grovavfall.


Stora kartonger och möbler ska slängas på närbelägna returstationer eller Gimonäs återviningscentral, mer information vart de finns hittar du på UMEVA hemsida.

Miljö.

Vi har i huvudsak två syften med sopsorteringen:

* Vi visar konkret hur vi kan uppnå föreningens mål med att vara i framkant med vårt miljötänkande.

* Det är för oss alla ekonomiskt fördelaktigt att sortera soporna så mycket som möjligt.