Underhållsplan
 
• Planering för framtiden.

Vi har en 30-årig underhållsplan som uppdateras varje år i samband med
fastighetsbesiktning och som efterlevs när det gäller att genomföra
de åtgärder som bör utföras. Årligen sker en avsättning till yttre underhållsfond
och beräknade kostnader för underhållsåtgärder ingår i föreningens femårsbudget.