Vindkraft

• Miljövänlig el.

Föreningen har köpt andelar i HSB vind Ek. 
HSB vind äger ett vindkraftverk som står på Granberget i Robertsfors.