Miljöarbete

• Miljötänkande. 

Föreningen jobbar för att skapa miljöriktiga investeringar som även skapar en god ekonomi samt ett hållbart boende.
 
• Utförda åtgärder.

* Lågenergilampor i exteriörbelysningen.
* Fjärrvärme.
* Bytt termostater.
* Köpt vindkraftsandelar.
* Källsortering.
* Sortering av matavfall.
* Kompostering av trädgårdsavfall.
* Energideklaration.
* Motrovärmarutag med tid- och temperaturstyrning.
* Ventilations aggregat med bättre energi återvinning