Arbetsgrupper

 

• Kaplanens Arbetsgrupper.


Miljögrupp

Sammankallande  Ann-Christin Rosendal   Vänskapsgränd 22  
 Catharina Åhgren   Vänskapsgränd 34  
 Marika Liljenberg  Vänskapsgränd 24  


 
     

Fritidskommitté

Sammankallande  Styrelsen        


 

 


IT-grupp
Ordinarie               Magnus Westin             Vänskapsgränd 34