Information om bostadsrättslägenheterna

Information om området.

Informationsblad från projekteringen Pdf 

• Situationsplan.

Situationsplan överområdet Pdf

Lägenhetsritnigar.

Ritningar över de olika lägenhetstyperna.

2 Rok 67,5 m2 Markplan Pdf

2 Rok 76,5 m2 Övervån Pdf

3 Rok 80,5 m2 Markplan Pdf

3 Rok 89,5 m2 Övervån Pdf

Radhus 113,0 m2 Pdf

Radhus 116,5 m2 Pdf

För att kunna läsa Pdf filer ladda ner Acrobat Reader